× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Fremmedspråk - bachelorstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Mennesket har i over 2.500 år undret seg og diskutert grunnleggende spørsmål om naturen, samfunnet og seg selv. Som bachelorstudent i filosofi får du møtte disse og mange andre spennende spørsmål. Du vil få en grunnleggende innføring i filosofihistorien og studiet er en inngangsport til aktuelle filosofiske debatter innenfor et spektrum av filosofiens underdisipliner.

Som filosofistudent får du trening i både muntlig og skriftlig diskusjon av komplekse problemstillinger, og lærer å tenke analytisk, kritisk og helhetlig om temaer som er viktige for mennesker og samfunnet.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i fremmedspråk

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  10

  Søknadskode (SO)

  194924
 • Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  7

  Søknadskode (SO)

  194888
 • Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  7

  Søknadskode (SO)

  194890
 • Poenggrenser 2019

  36.70 (primær)
  37.30 (ordinær)

  Studieplasser

  45

  Søknadskode (SO)

  194887