× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Fransk med didaktikk - Caen - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Årsstudium i fransk med didaktikk er et studietilbud rettet spesielt inn mot læreryrket i den norske skolen. Studiet er først og fremst en videreutdanning for kvalifiserte lærere med fullført praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og et spesialiseringsår for studenter som tar grunnskolelærerutdanning eller femårig integrert lektorutdanning. Årsstudiet er også åpent for andre studenter som ønsker å studere fransk.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i fransk med didaktikk

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

194616