× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Fransk - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Språk- og kulturkompetanse er en viktig del av dagens stadig mer internasjonaliserte arbeidsliv. Dette masterprogrammet gir deg spisskompetanse i fransk språk, litteratur og kultur. Du vil utvikle din praktiske språkferdighet i fransk gjennom oversettelse og muntlige innlegg underveis i studiet. Masteroppgaven gir deg spesialisert teoretisk innsikt i en av disiplinene, og du får dessuten trening i analytisk tenkning og tekstproduksjon. Dette gir deg kompetanse for jobber hvor tverrfaglighet, tverrkulturell forståelse, analyse og formidling er viktig. Med master i fransk har du også grunnlag for videre forskerutdanning i språk, litteratur eller kultur.

Kvalifikasjon/tittel

Master i fransk