× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Flerkulturell forståelse favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Høgare nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Norge blir stadig mer multikulturelt, og vi har også en urbefolkning og nasjonale minoriteter. Det er derfor økt behov for flerkulturell forståelse både i privat og offentlig sektor. Dette er en tverrfaglig videreutdanning som går på deltid over ett år og gir 30 studiepoeng. Studiet passer for alle som kommer i kontakt med personer med minoritetsbakgrunn.

Kvalifikasjon/tittel

Fullført og bestått videreutdanning