× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Fleksibel PPU for allmennfag favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

4

Om studiet

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU) passer for deg som er interessert i å bli lærer, vil skape engasjement for faget ditt og har høyere utdanning. FPPU innen allmennfag (FPPU-A) er et tilbud til deg som har fullført en universitets- eller høgskoleutdanning, men som mangler PPU for å kunne bli fast tilsatt som lærer.

FPPU-A går er et deltidsstudium og går over to år, og du kan kombinere studiet med jobb. FPPU-A er samlingsbasert med obligatoriske undervisningssamlinger ved NTNU hvert semester. Mellom samlingene foregår veiledning og studentsamarbeid på nettet. Studiet består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skolen. Praksisen kan du ta på hjemstedet ditt.

Fullført PPU gir deg undervisningskompetanse for videregående skole og grunnskolen ned til og med femte trinn. Du kan også jobbe innen voksenopplæring eller i kulturskolen, avhengig av hvilke undervisningsfag du har. I tillegg kvalifiserer lærerutdanning til mange andre roller i arbeidslivet.

Formidlingskompetanse er viktig i de fleste yrker, og som utdannet lærer vil du derfor stille med et fortrinn på arbeidsmarkedet. Mange med lærerutdanning jobber også andre steder enn i skolen. Noen jobber for eksempel med

  • utredning, utvikling og kvalitetssikring hos fagorgan, læringssentre og departement
  • formidling og kommunikasjonsarbeid hos organisasjoner og museer
  • utvikling av læremidler og undervisningslitteratur i forlagsbransjen

Velger du lærerutdanning, har du flere ben å stå på når du skal ut i arbeidslivet.

Kvalifikasjon/tittel

Ettårig praktisk-pedagogisk utdanning