× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Fleksibel PPU for allmennfag favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

4

Om studiet

Ved NTNU kan du ta praktisk-pedagogisk utdanning på deltid. Deltidsstudiet går over fire semestre (to år) og kalles fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU-A).

FPPU innen allmennfag er et tilbud til deg som har fullført en universitets- eller høgskoleutdanning, men som mangler praktisk-pedagogisk utdanning for å kunne bli fast tilsatt som lærer.

Endrede opptakskrav fra 2019:

Fra opptaket i 2019 endres opptakskravene til studiet. For å få være kvalifisert for opptak til FPPU-A i 2019, må du ha

  • en mastergrad som inneholder minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise, eller
  • en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag med minimum 180 studiepoeng i faget, eller
  • en bachelorgrad i idrettsfag med minst 180 studiepoeng i faget"

 

Kvalifikasjon/tittel

Ettårig praktisk-pedagogisk utdanning