× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Finansiell økonomi - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Finansiell økonomi er et empirisk fagområde som gjør deg godt skikket til å fange opp utviklingstrekk i markeder karakterisert ved raske endringer.

Du lærer om kapitalmarkedenes funksjonsmåte, som handler om tilbud, etterspørsel og verdsetting av finansielle aktiva.

Studiet egner seg for deg som har anlegg for kvantitativ analyse og interesse for finansielle markeder.

Kvalifikasjon/tittel

Master i finansiell økonomi