× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Filosofi - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Filosofiens historie og hvordan de ulike filosofer gjennom tidene har formulert sine spørsmål, står sentralt i filosofifaget. Hvordan vår tid, og de endringene den har medført og medfører, skaper forutsetninger for og utfordrer vår forståelse og vitenskapelige innsikt, er også gjenstand for drøfting og kritisk tilnærming. En masterstudent i filosofi vil dermed få en innføring i filosofisk forskning gjennom egen praksis i løpet av studiet. Masterprogrammet gir også en grundig innføring i filosofiens teori og metode.

 

Kvalifikasjon/tittel

Master i filosofi