× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Filosofi - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

I filosofien stiller vi spørsmål om mennesket, virkeligheten og om hva som er godt og ondt, rett og galt. Målet er at studentene skal lære å forholde seg kritisk til ulike svar, samtidig som de gjennom refleksjon og diskusjon skal forsøke å finne egne svar på slike  grunnleggende spørsmål. Gjennom studiet av filosofiske problemstillinger fra antikken fram til og med vår egen tid, er målet at studentene skal opparbeide seg forståelse for filosofiens egenart innenfor både teoretisk filosofi (som angår kunnskapens og virkelighetens natur), praktisk filosofi (etikk, politisk filosofi) og estetikk (læren om det skjønne).

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i filosofi

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

32.10 (primær)
40.00 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

194366