× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Filmvitenskap - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Er du glad i film? Vil du lære om filmens historie og utvikling? Om hvordan film fanger vår oppmerksomhet, drar oss inn i handlingen og skaper sterke følelser? Om måten film påvirker oss og samtidig blir påvirket av samfunnet? Om sammenhengen mellom film, kultur og ideologi? Om ulike sjangere innenfor film? Om film som en kunstform, og sammenhengen mellom film og andre kunstformer? Om film som en bransje? Om film som teknologi? Om det filmatiske språket og virkemidler filmskapere tar i bruk for å fortelle en historie? Om ulike teorier som utforsker film, dens egenart og betydning?

Filmvitenskap tar for seg disse og mange andre spørsmål knyttet til film. Årsstudium i filmvitenskap er en introduksjon til filmens historie og teori, som videre kan bygges ut til en treårig bachelorgrad. Det kan også inngå i en bachelorgrad i et annet fagområde.

Filmvitenskap kan brukes som utgangspunkt for karriere innen utdanning, forskning, journalistikk og andre typer engasjement innen mediebransjen og kulturarbeid.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i filmvitenskap

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

36.80 (primær)
41.70 (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

194262