× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Film- og videoproduksjon - bachelorstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hva skal til for å skape en uforglemmelig filmscene? Hvordan kan lyd forsterke handlingen på lerretet? Hvordan bygger man opp handling på film? Hvordan redigerer og klipper man videomateriale? Vil du jobbe med film, fjernsyn, journalistikk, eller andre deler av mediebransjen? Dette er studiet for deg som vil ha både den praktiske og teoretiske kunnskapen man trenger for å skape film og video!

 

På en bachelor i film- og videoproduksjon ved NTNU vil du lære både teori om film (fiksjons- og dokumentarfilm) og praktisk filmproduksjon. Du vil få tilgang til profesjonelt videoproduksjonsutstyr, redigeringslab, lydstudio og delta i produksjon av flere kortfilmer. Samtidig vil du lære om filmhistorie, om ulike retninger i filmteori og filmanalyse. Det er mulig å ta en del av graden i utlandet og NTNU har samarbeid med en rekke universiteter i hele verden. Vårt institutt har spesielt gode avtaler med samarbeidspartnere i California, USA.

 

Videre utdanning: Bachelorprogrammet kvalifiserer for master i film- og videoproduksjon samt master i filmvitenskap ved NTNU.

 

Jobbmuligheter: Bachelorprogrammet i film- og videoproduksjon gir grunnleggende innsikt i- og erfaring med mange av profesjonsområdene innenfor film- og fjernsynsproduksjon. En slik bakgrunn vil for enkelte kvalifisere for arbeid innen film- og fjernsynsbransjen. Praktisk-teoretisk mediekompetanse også etterspurt innenfor både privat- og offentlig sektor i arbeid med teknologi, kultur og media, men er også relevant innenfor yrkessammenhenger som undervisning, informasjonsformidling og journalistikk. For noen danner også studiet et utgangspunkt for videre mastergradsstudier eller praktisk-teoretiske film- og fjernsynsstudier.

 

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i film- og videoproduksjon

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

49.60 (primær)
53.30 (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

194646

Lignende utdanninger