× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Film- og medievitenskap - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Masterprogrammet i film- og medievitenskap fokuserer på visuelle og audiovisuelle medieuttrykk, og deres kulturelle estetikk og kontekst. Studiet setter visuelle medier og medieteknologi i et aktuelt søkelys, har den hensikt å utvikle dine kunnskaper om medieuttrykkenes mangfoldige virkeområder. Studieprogrammet gir deg mulighet til å spesialisere deg innenfor feltet, veiledet av flere av landets fremste medieforskere.

Studiet er toårig. Det første året består av obligatoriske teoriemner som utruster deg med relevante kunnskaper og ferdigheter for gjennomføring av masteroppgaveprosjekt. Det andre året fokuserer på masteroppgaven. Masteroppgaven gir deg mulighet til å velge hvilket felt du vil fordype deg i innenfor film- og medievitenskap, som for eksempel fiksjonsfilm, dokumentarfilm, fotografi, reklame, sosiale medier eller medieteknologi. Instituttet byr på et arbeidsmiljø som gir tett oppfølging fra faglærere, veiledere og andre studenter gjennom hele prosessen, fra idé til ferdig masteroppgave.

 

Masterstudiet i film- og medievitenskap kvalifiserer for en lang rekke yrker, både i privat og offentlig sektor, der kunnskap om og kritisk forståelse for medienes virke er relevant, som for eksempel journalistikk, kultur- og informasjonsformidling, ulike oppgaver innenfor kultursektoren, kommunikasjonsrådgivning, offentlig og privat administrasjon, undervisningssektoren og forskning. Retning filmvitenskap er særlig egnet for deg som vil jobbe spesifikt mot film, som for eksempel filmarkiv, filmjournalistikk og filmformidling (kino, filmbyråer etc), og annet kulturarbeid. Medievitenskap er særlig egnet for deg som ønsker å jobbe med medier, for eksempel i forhold til medieteknologi, spill, kommunikasjon, formidling og journalistikk.

Kvalifikasjon/tittel

Master i film- og medievitenskap