× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Film- og medievitenskap - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Masterprogrammet i film- og medievitenskap gir deg praktiske og teoretiske kunnskaper om film- og mediekulturen, dypere innsikt i filmens og medienes virkemidler og betydning, og lar deg utvikle kompetanse i selvstendig forsknings- og prosjektarbeid.

Som masterstudent kan du velge å fordype deg i enten medievitenskap eller filmvitenskap.

Kvalifikasjon/tittel

Master i film- og medievitenskap