× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Entreprenørskap, innovasjon og samfunn - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Ønsker du å bidra til bærekraftig utvikling og omstilling i samfunnet? Med en master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn får du aktuell og etterspurt kompetanse innen innovasjon og entreprenørskap. I studiet jobber du tett på arbeidslivet gjennom seminarer, case, prosjektoppgaver, internship og masteroppgave.

Under studiet lærer du om tema som

 • hvordan økonomisk globalisering og ny teknologi endrer og påvirker samfunns- og næringsutviklingen
 • innovasjonspolitikk
 • hvordan entreprenørskap og innovasjon kan bidra til økonomisk verdiskapning og verdiskapning i samfunnet som svarer til FNs bærekraftmål

Studiet gjør deg i stand til å forstå sammenhengene mellom entreprenørskap, lokale og regionale omstillingsprosesser, by- og bygdeutvikling og regional- og innovasjonspolitikk.

Du kan jobbe med innovasjon og entreprenørskap, gjerne i tverrfaglige team, i bedrifter og organisasjoner. Studiet er særlig relevant for deg som vil jobbe med næringsutvikling- og virkemiddelapparat på statlig, fylkeskommunalt, interkommunalt og kommunalt nivå. Du kan for eksempel jobbe hos

 • departement
 • næringsavdelinger
 • nærings- og utviklingsselskaper
 • destinasjonsselskaper
 • inkubatorer
 • næringshager
 • Innovasjon Norge
 • Selskapet for industrivekst (SIVA)
 • bistands- og humanitære organisasjoner

 

Kvalifikasjon/tittel

Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn