× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Entreprenørskap, innovasjon og samfunn - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Ønsker du en bedre forståelse av fenomenet entreprenørskap og entreprenøren som aktør i samfunnet? Masterprogrammet i entreprenørskap, innovasjon og samfunn gir deg innsikt i entreprenørens betydning for samfunnsutviklingen, og samfunnskontekstens betydning for entreprenørskap.

Studiet gir innsikt i den klassiske forskningstradisjonen rundt entreprenørskap, og nye former som får mye oppmerksomhet i dag (for eksempel sosialt og kulturelt entreprenørskap), og nye former for omstilling ¿ som grønn omstilling og kulturbasert næringsutvikling. Du får også kunnskap om entreprenørskap som tverrfaglig forskningsfelt, og innsikt i hvordan begreper som entreprenørskap, nyskaping, innovasjon og omstilling henger sammen.

Målet er at du skal forstå sammenhengene mellom entreprenørskap, lokale og regionale omstillingsprosesser, by- og bygdeutvikling og regional- og innovasjonspolitikk.

Studiet kvalifiserer særlig for stillinger innen det offentlige næringsutviklings- og virkemiddelapparat på statlig, fylkeskommunalt, interkommunalt og kommunalt nivå, som for eksempel Innovasjon Norge, SIVA, departementer, næringsavdelinger i fylkeskommuner og kommuner, interkommunale nærings- og utviklingsselskaper, private næringsutviklings-, konsulent- og destinasjonsselskaper, inkubatorer og næringshager.

Kvalifikasjon/tittel

Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn