× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Engelsk - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Programmet gir deg muligheten til ytterligere faglig fordypning innenfor engelsk litteratur, språk eller kulturkunnskap. I tillegg vektlegges vitenskapelig teori og metode samtidig som det legges vekt på praktisk språkferdighet.

 

ok registrMasterprogram engelsk har som mål å utdype din kunnskap og innsikt gjennom et gradvis mer spesialisert studium. Det stilles derfor store krav til bruk av primær- og sekundærkilder og til en vitenskapelig og kritisk holdning til de fenomen som studeres. Masterstudiet gir deg et godt grunnlag for arbeid med alle typer tekster, og gir dermed mange muligheter på jobbmarkedet

Kvalifikasjon/tittel

Master i engelsk