× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Electronic Systems Design (Master's Programme) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Det 2-årige internasjonale masterstudiet bygger på bachelor i ingeniørfag.

Ved å velge 2-årig masterstudium i Electronic Systems Design vil du styrke din faglige bakgrunn og åpne muligheter til flere og mer utfordrende jobber. Du kan velge spesialisering innen en rekke områder som strekker seg langt utover det som vanligvis forbindes med ordet elektronikk.

All undervisning på master i Electronic Systems Design foregår på engelsk. For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister: https://www.ntnu.edu/studies/mselsys

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science in Electronic Systems Design

Lignende utdanninger