× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Electric Power Engineering (Master's Programme) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Masterprogrammet Electric Power Engineering er et toårig masterstudium, for de som ønsker videre studier etter en bachelorgrad. Målet med dette programmet er å gi kandidater kunnskap, ferdigheter og kompetanse i planlegging, design og drift av elektriske kraftsystemer, for å utvikle innovative løsninger for fremtidens bærekraftige kraftsystem.

Studiet består av to års heltidsstudier, og gir totalt 120 studiepoeng. Emnene i dette programmet er en gruppe emner som er inkludert i studieløpet "Elektrisk energiteknikk og smarte nett" i det fem år integrerte masterstudiet "Energi og miljø". Temaene til masteroppgaven er knyttet til forskningsaktivitetene til de forskjellige forskningsgruppene ved Institutt for elkraftteknikk.

All undervisning foregår på engelsk. Studiet vil ha en blanding av norske og utenlandske studenter på ca. 25 studenter.

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science in Electric Power Engineering