× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Eiendomsutvikling og -forvaltning - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

90

Semester

6

Om studiet

Dette er et erfaringsbasert deltidsstudium for deg som jobber med bygg og eiendom. Studieprogrammet skal gi et bredt kompetansegrunnlag innen utvikling og forvaltning av alle typer bygg og eiendom sett i et livsløpsperspektiv, hvor bærekraft og verdi for virksomhet, brukere og samfunn står sentralt.

Programmet krever at du har høyere utdanning (180 studiepoeng) og minst to års relevant yrkeserfaring. Alternativt opptak etter realkompetanse hvor du må ha minst 120 studiepoeng.

Du finner mer informasjon om programmet på ntnu.no/videre. Vær oppmerksom på at erfaringsbaserte masterprogram har andre søknadsfrister enn ordinære studier. Du kan ikke søke dette studieprogrammet rett fra videregående.

Kvalifikasjon/tittel

Master i eiendomsutvikling og -forvaltning

Lignende utdanninger