× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Drama og teater - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Masterprogrammet i drama og teater ved NTNU tilbyr faglig fordypning i en teoretisk eller en praktisk-teoretisk variant og forbereder studenten på arbeid i drama- og teaterfaglig undervisning, ledelse, forvaltning og formidling. Med en mastergrad kan du også peile deg inn på en forskerkarriere. Masterprogrammet kan både være en faglig fordypning på høyt nivå med klar yrkesinnretting, samt første del av en forskerutdanning. Som masterstudent blir du god til å samle inn, bearbeide og tolke ulik type informasjon. I tillegg får du en spisskompetanse innen tematikken, metodene og praksisene du jobber med i løpet av studieperioden.

 

Studiets oppbygging:

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år). I andre studieår velger du mellom teoretisk oppgavevariant (60 sp) eller praktisk oppgavevariant (30 sp prosjektemne + 30 sp masteroppgave). Masteroppgaven kan bygge på et bredt og variert kildetilfang og ha ulike forskningsdesign.

 

Karrieremuligheter:

Med en master i drama og teater har du mulighet til å jobbe som utøvende scenekunstner - som skuespiller, dramapedagog, regissør, manusforfatter, tekniker, produksjonsleder, inspisient. Du kan også undervise i drama og teater ved ulike utdannings- og kulturinstitusjoner. Du er dessuten faglig rustet til å jobbe i ulike kultur- eller formidlingsorganisasjoner, det frivillige kulturliv, innenfor kulturadministrasjon, samt ulike medie- og kommunikasjonsbedrifter. Eller hva med å starte opp dine egne teaterprosjekter som selvstendig næringsdrivende?

 

Opptakskrav:

Fullført bachelorgrad med fordypning i drama og teater eller tilsvarende.

 

Opptaksinformasjon:

Søknadsfrist 15.april. Du søker om opptak via Søknadsweb.

Kvalifikasjon/tittel

Master i drama og teater