× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Drama og teater - bachelorstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Har du lyst å lære mer om drama- og teaterfeltet gjennom både teori og praksis? Vil du bli introdusert for forestillingsanalyse, teater- og kulturpolitikk, teaterhistorie, sjangerforsta°else, skuespillmetoder, improvisasjon, drama- og teaterpedagogikk? Er du nysgjerrig på dramaturgi og konseptutvikling, og ulike modeller og arbeidsma°ter for teaterproduksjon? Kunne du tenke deg å lage- og delta i teaterproduksjoner som en del av utdanningen din? En bachelor i drama og teater på NTNU gir deg alt dette.

 

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Undervisningen består av forelesninger, seminarer, praktiske øvelser, teaterproduksjoner. Du vil også få gjesteforelesninger av relevante bransjefolk, og besøke teaterinstitusjoner og forestillinger.

 

Studiet krever selvstending arbeid med skriftlige oppgaver og lesing av pensum, men også deltagelse i gruppearbeid med skriftlige og praktiske oppgaver.

 

Karrieremuligheter: En bachelorgrad i drama og teater gir deg grunnlag for arbeid som drama- og teaterpedagog, i kultur- og formidlingsorganisasjoner, innen det frivillige kulturlivet, kulturadministrasjon og ulike medier. Etter fullført bachelor i drama og teater kan du også søke om opptak på NTNUs masterprogram i drama og teater.

 

Opptakskrav: Generell studiekompetanse.

Opptaksinformasjon:

Søknadsfrist: 15. april. Opptak via Samordna opptak.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i drama og teater

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

194439

Lignende utdanninger