× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Drama og teater - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Glad i teater? Høres det fristende ut med fag som improvisasjon og rollespill, teaterproduksjon og teaterhistorie og sjangerforståelse? Har du lyst til å bli en del av et skapende klassemiljø med engasjerende forelesninger og utfordrende og morsomme seminarer? Søk årsstudium i drama og teater!  

 

Studiets oppbygging:

Studiet består 5 ulike emner på til sammen 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).

 

Fullført årstudium gir blant annet mulighet til å bygge ut studiene til en bachelorgrad i drama og teater. Årsstudiet kan også inngå som undervisningskompetanse i lærerutdanningen (Praktisk-pedagogisk utdanning - PPU) ved NTNU.

 

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse.

 

Opptaksinformasjon:

Søknadsfrist: 15. april. Opptak via Samordna opptak.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i drama og teater

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
49.0 (ordinær)

Studieplasser

10

Søknadskode (SO)

194796

Lignende utdanninger