× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Diverse studier - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Semester

1

Om studiet

Samfunnsvitenskapelige fag - emnestudier er et fleksibelt studium hvor du selv setter sammen en emnesamling ut ifra egne interesser. Du har store valgmuligheter, og det er lurt å sette seg inn i emnetilbudet så tidlig som mulig.