Nøkkelinformasjon

Nivå

Forskerutdanning/PhD

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Studietempo

Heltid

Om studiet

Ph.d.-studiet i design er en forskerutdanning for deg som har mastergrad. Stadig flere bransjer har behov for spesialiseringen som ph.d.-studiet gir, og utdanningen gir deg et godt grunnlag for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, utdanning og forskning. Studiet er normert til et 3 års fulltidsstudium og består av en opplæringsdel og en forskningsdel som gir deg en videreutdanning og faglig fordypning innen vitenskapelig arbeid og metodikk, samt en spesialisering i ulike designrelaterte tema.

Kvalifikasjon/tittel

Philosophiae doctor

Alle utdanninger innen