Nøkkelinformasjon

Nivå

Master, 5 år

Studiepoeng

300

Semester

10

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

ING4R2

Poenggrenser 2021

  • 59.80 (primær)
  • 63.10 (ordinær)

Studieplasser

140

Søknadskode (SO)

194760

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Er du nysgjerrig på den teknologiske utviklingen? Vil du være med å skape gode teknologiske løsninger? Datateknologi spiller en sentral rolle i alle fremtidsrettede teknologier, og bidrar til å løse viktige samfunnsutfordringer innen for eksempel klima, bærekraft og helse. Veldig mange bruker datateknologi daglig, langt færre vet hva datateknologi er og hvordan det kan utnyttes i et produkt eller en tjeneste.

Datateknologi er et 5-årig masterprogram som vil gi deg den spisskompetansen som skal til for å forme fremtidens løsninger, noe som vil gjøre deg svært attraktiv på arbeidsmarkedet. I studiet lærer du teknikker og metoder for å utvikle datasystemer. Vi dekker hele prosjektløpet fra en løst formulert ide til et ferdig dataprogram.

Studiet passer for deg som har interesse og nysgjerrighet for teknologi, og ønsker å lære mer om data og programmering. Det er ingen krav om forkunnskaper innen datateknologi for å starte på dette studiet. Studieprogrammet kvalifiserer deg til jobber i de fleste bransjer, for eksempel som konsulent i en databedrift. Mange ender etter hvert opp som ledere.

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi

Alle utdanninger innen