× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Datateknologi - masterstudium (5-årig) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

Datateknologi spiller en sentral rolle i alle fremtidsrettede teknologier, og bidrar til å løse viktige samfunnsutfordringer innen for eksempel klima og helse. Veldig mange bruker datateknologi daglig, langt færre vet hva datateknologi er og hvordan det kan utnyttes i et produkt eller en tjeneste.

Datateknologi er et femårig masterprogram som vil gi deg den spisskompetansen som skal til for å forme morgendagens løsninger, noe som vil gjøre deg svært attraktiv på arbeidsmarkedet.

Studiet passer for deg som har interesse og nysgjerrighet for teknologi, og ønsker å lære mer om data og programmering.

Det er ingen krav om forkunnskaper innen datateknologi for å starte på dette studiet.

Studieprogrammet kvalifiserer deg til jobber i de fleste bransjer, for eksempel som konsulent i en databedrift. Mange ender etterhvert opp som ledere.

 

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

58.30 (primær)
60.70 (ordinær)

Studieplasser

140

Søknadskode (SO)

194760