× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Datateknologi - masterstudium (2-årig) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Datateknologi er en helt sentral del av alle fremtidsrettede teknologier, som for eksempel kunstig intelligens, medisinsk teknologi og søkemotorteknologi. Datateknologi bidrar til å løse viktige samfunnsutfordringer innen for eksempel klima, bærekraft og helse. På datateknologi lærer du teknikker og metoder for å utvikle datasystemer. Vi dekker hele prosjektløpet fra en løst formulert ide til ferdig løsning.

Det 2-årige masterstudiet i datateknologi bygger videre på en bachelorgrad fra ingeniørhøgskole eller informatikk med matematikk. Du velger et spesialemne å fordype deg i. Spesialiseringen gir deg spisskompetanse som gjør deg svært konkurransedyktig for ekspertjobber.

Du blir svært attraktiv for arbeidsmarkedet med en datateknologigrad fra NTNU. De fleste datateknologistudentene har jobb allerede 10¿12 måneder før de er ferdige. En datautdannelse kvalifiserer deg til jobber i innen de fleste bransjer, og mange ender etterhvert opp som ledere.

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi