× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Communication Technology (Master's Programme) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Kommunikasjonsnettverk og nettverkstjenester er under konstant utvikling og blir en stadig viktigere og mer integrert del av det moderne samfunnet. Hver dag er vi avhengig av avanserte kommunikasjonsnettverk og nettverkstjenester.

Studiet Communication Technology går ut på å gi studentene dyp kunnskap og ferdigheter om teknologier og teknikker som kreves for å møte samfunnsmessige behov for sikre, smarte og robuste kommunikasjonsnettverk og -tjenester.

Ønsker du å delta i utviklingen av morgendagens kommunikasjonsnettverk og -tjenester?

For mer informasjon om masterprogrammet og søknadsfrister: https://www.ntnu.edu/studies/mstcnns

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science in Engineering