× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Colour in Science and Industry (COSI) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Master in Color in Science and Industry er et 2-årig masterprogram innen områder som fargebildeteknologi, spektral avbildning og medieteknologi er under rask utvikling og blir stadig viktigere i fremtidens informasjons- og kommunikasjonsteknologiske samfunn og krever spesialkompetanse.

Studiet er teknologisk og tverrfaglig og gir en attraktiv teoretisk og anvendt kompetanse innen fargebildeteknologi. Studiet tilbys gjennom et samarbeid mellom NTNU og University of Eastern Finland, University of Granada og University of Saint-Etienne , og kvalitetssikres gjennom EUs prestisjetunge Erasmus Mundus og Erasmus+ program.

Kvalifikasjon/tittel

Master in Applied Computer Science