× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Childhood Studies (Master's Programme) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Gjennom det internasjonale masterstudiet childhood studies får du forståelse av forholdet mellom barndom og kultur, innsikt i økonomiske, sosiale og politiske dynamikker og du lærer om vilkår i barns livssituasjon og velferd i forskjellige sammenhenger. Studieprogrammet er åpent både for norske og internasjonale studenter. All undervisning foregår på engelsk. Opptak til studiet krever en bachelorgrad i samfunnsvitenskap eller tilsvarende utdanning.

Childhood studies vil være relevant for å arbeide med barn og barndom i offentlig sektor. Dette kan inkludere politisk og planmessig arbeid for barns livsvilkår innen offentlige institusjoner, både lokalt og internasjonalt og for arbeid i ikke-statlige organisasjoner (NGOs). Du kan også jobbe med forskning på barn og barndom.

Kvalifikasjon/tittel

Master of Philosophy

Lignende utdanninger