× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bygningsinformasjonsmodellering-BIM -årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

4

Om studiet

Bygningsinformasjonsmodellering gjør at all digital bygningsinformasjon koordineres og kan brukes i alle faser av bygg og anlegg. Datamodellene følger prosjektet fra idé til nøkkelen settes i døra. Alle kommuniserer gjennom modellene som gjør at kvalitetssikringen blir bedre og at det blir færre feil. Bygningsinformasjonsmodellering forenkler også forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger. Studiet retter seg mot deg som vil bruke intelligent modellering i bygg- og anleggsnæringen. Du vil få kompetanse i bruk av åpne, internasjonale standarder, samt samordning og optimalisering av alle tilknyttede prosesser. Studiet viser hvordan byggeprosesser kan effektiviseres og hvordan det kan spares betydelige ressurser samtidig som resultatene får høyere kvalitet.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i BuildingSMART - Intelligent modellering

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Oppgis ikke (primær)
47.3 (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

194620