× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bygningsinformasjonsmodellering-BIM -årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Semester

4

Om studiet

Med Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) kan all digital bygningsinformasjon koordineres og utnyttes i alle faser av bygg og anlegg - datamodellene følger prosjektet fra vugge til grav. Involverte parter kommuniserer gjennom modellene, som gir kvalitetssikring, mindre feil og rasjonaliserer byggeprosesser, forvaltning, drift og vedlikehold.

 

Studiet retter seg mot deg som vil bruke intelligent modellering i bygg- og anleggsnæringen. Du vil få kompetanse i bruk av åpne, internasjonale standarder, samt samordning og optimalisering av alle tilknyttede prosesser. Studiet viser hvordan byggeprosesser kan effektiviseres og hvordan det kan spares betydelige ressurser samtidig som resultatene får høyere kvalitet.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i BuildingSMART - Intelligent modellering

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Oppgis ikke (primær)
47.3 (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

194620