× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bioteknologi (5-årig) - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

Hvordan kan vi få mikroorganismer til å produsere ting vi har nytte av? På hvilke måter kan bakterier redusere forurensning? Hvilke faktorer påvirker sunnhet og kvalitet på maten vi spiser? Hvordan kan biopolymerer brukes til å lage nye og nyttige produkt? Dette kan du finne ut av dersom du studerer bioteknologi.

 

Hva er bioteknologi?

Bioteknologi omfatter studiet av molekyler, celler og organismer med mål om å forstå hvordan biologiske prosesser/organismer fungerer, og for å utvikle metoder for produksjon av biomolekyler. Bioteknologisk framstilte produkter omfatter vaksiner, enzymer, planter, legemidler og produkter for diagnose og mye mer.

 

Programmet omfatter blant annet celle- og molekylærbiologi, matematikk, molekylærgenetikk, genomikk, kjemi og biokjemi, biopolymerkjemi, fermenteringsteknologi og bioinformatikk.

 

Utviklingen av mer avanserte analysemetoder gjør at vi i dag er i stand til å vurdere biologiske reaksjoner og systemer mye bedre enn for bare få år siden. Slik grunnleggende kunnskap er viktig når man skal utvikle bioteknologi for fremtiden. Bioteknologi er et fagfelt der teknologi og grunnforskning møtes. Det er et forskningsområde som er sammensatt av mange selvstendige fagområder, og skal du oppnå gode resultater er samarbeid nødvendig.

 

Bioteknologi grenser også opp mot deler av nanoteknologi, som NTNU nå satser sterkt på. Bionanoteknologi er allerede etablert som eget forskningsfelt internasjonalt. Bioteknologistudiet vil uten tvil påvirkes av dette, og vil avspeiles i nye og spennende mastergradsoppgaver. Eksempler kan være biologisk aktive nanopartikler, kunstige virus osv.

 

Hvorfor velge bioteknologi?

Hvis du er interessert i biologiske reaksjoner og systemer, og hvordan kunnskaper om dette kan brukes i et dynamisk fagfelt som hele tiden utvikler seg, er masterprogram bioteknologi et godt valg for deg. Studiet er tverrfaglig og gir et godt grunnlag for å arbeide innenfor både grunnforskning og industriell utvikling av produkter. Laboratoriekurs gir praktisk erfaring i en rekke av metodene som brukes, og er en viktig del av undervisningen. Prosjektoppgaver er også en undervisningsform som blir brukt. Bruk av nye teknikker og nye instrumenter holder studentene oppdaterte i utviklingen på de ulike fagfeltene.

Kvalifikasjon/tittel

Master i bioteknologi /Master i bioteknologi

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

56.80 (primær)
59.90 (ordinær)

Studieplasser

35

Søknadskode (SO)

194855