× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Biologi - bachelorstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hva er biologi?

Biologi er studiet av livet på jorda, fra den minste celle til hele økosystemer. Biologistudiet ved NTNU tar utgangspunkt i samspillet mellom artene og naturmiljøet, og tar sikte på å bygge en forståelse for sammenhenger, mekanismer og endringsprosesser i naturen. Det gis også en solid innføring i å kunne beskrive og systematisere de artene som man finner i naturen.

Hvorfor velge biologi?

Er du interessert i å forstå sammenhenger i naturen og liker en god blanding av praktisk arbeid og teori, er biologistudiet et program for deg. Biologer jobber både i laboratorier og ute i naturen. Feltkurs og ekskursjoner er viktig for utdanningen i biologi ved NTNU, og kursene har både faglige og sosiale elementer. Nye instrumenter sørger for å holde studentene oppdatert på utviklingen i de ulike fagfeltene. Biologi spiller også en viktig rolle i sykdomsbekjempelse, matproduksjon og andre spørsmål som er avgjørende for menneskenes framtid på jorda. Derfor er biologi viktigere for verden enn noen sinne!

Fagområdet biologi er både omfattende og variert. De siste ti årene har intensiv forskning og nye avanserte metoder ført til at kunnskapsmengden har vokst kraftig. Klassiske biologiske fagområdene som økologi, etologi og fysiologi har fått følge av nye områder, som grenser tett opp mot medisin, teknologi, miljøvern og naturforvaltning. Samtidig har biologisk forskning tatt i bruk avansert matematikk, statistikk og IT.

For studenter betyr dette at mengden informasjon å forholde seg til er stor. Samtidig innebærer det også at muligheten til å velge blant studieretninger og emner for fordypning aldri har vært større.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i biologi

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

50.80 (primær)
52.20 (ordinær)

Studieplasser

75

Søknadskode (SO)

194327

Lignende utdanninger