× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Billedkunst - bachelorstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

På Kunstakademiet er alt lagt til rette for at du får utviklet ditt talent. Læringsmiljøet tiltrekker seg studenter og lærere fra hele Europa. Vi har god kontakt med internasjonale kunstmiljøer, og dette gjør at vi fanger opp nye trender raskt. Ikke et år er likt det forrige. Kunstakademiet har fokusområder innenfor maleri, elektroniske medier, rom- og materialpraksis og fotografiske medier. Studenten er ikke tatt opp til et bestemt fokusområde, men kan delta i valgfri kurs innenfor ulike spesialiseringer.

Kunstakademiet ved NTNU er en levende organisme preget av åpenhet, vitalitet og fleksibilitet. Bachelorstudiet i billedkunst er prosjektorientert. Det stilles store krav til din deltakelse - og til din selvstendighet. Til tross for den tilsynelatende åpenheten i strukturen, er det en stram underliggende struktur. Studentene evalueres kontinuerlig. Du vil få mulighet til å stille ut arbeidene dine flere ganger i løpet av året. Din kunstneriske og personlige utvikling står i fokus gjennom hele utdannelsen. Undervisningen er basert på en utvikling av en felles forståelse for både din og lærerens intensjoner i forhold til veiledningssituasjonen.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i billedkunst