× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bevegelsesvitenskap - bachelorstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Er du interessert i å vite hvordan kroppen leverer fysiske prestasjoner i idrett, hvordan vi lærer nye ferdigheter eller hvordan fysisk aktivitet bidrar til bedre helse? Da er bachelor i bevegelsesvitenskap ved NTNU midt i blinken for deg!

I bevegelsesvitenskap står mennesket og dets fysiske aktivitet og utfordringer knyttet til dette sentralt. Kroppens bevegelser studeres i et tverrfaglig perspektiv, som kombinerer og integrerer helsefaglige, naturvitenskapelige og metodiske aspekter ved fysisk aktivitet. Du vil lære å anvende denne kunnskapen for å tilrettelegge for idrettsprestasjoner, fysisk aktivitet og helse på individ- og gruppenivå. Bevegelsesvitenskap er et studieprogram som passer for deg som er interessert i teoretisk, praktisk og vitenskapelig arbeid innen idretts-, helse- og bevegelsesvitenskap. Bachelor i bevegelsesvitenskap legger godt til rette for deg som er innstilt på å ta videre utdanning på masternivå i flere forskjellige retninger. Du opparbeider deg en bred kompetanse om mennesket i bevegelse, med stor relevans innenfor folkehelse og idrett.

 

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i bevegelsesvitenskap

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

40.40 (primær)
44.20 (ordinær)

Studieplasser

100

Søknadskode (SO)

194440

Lignende utdanninger