× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i webutvikling favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Internett er en av de viktigste og mest komplekse kommunikasjonsplattformene i vår tid. Det er et univers som utvikler seg raskt, og rollen som webutvikler omformes tilsvarende. I løpet av de siste årene har JavaScript-økosystemet vokst og forandret seg i stor hastighet. Front-end utviklere er som følge av dette ansvarlige for flere oppgaver enn før.

Disse favner blant annet alt fra konseptualisering, design og prototyping av nettløsninger, til arkitektur og implementering. Dette stiller store krav til fremtidige nettutviklere, som må være både gode designere og kompetente teknologer.

bachelor i webutvikling lærer du hvordan du lager innovative og brukervennlige full-stack løsninger for morgendagens web, der fokuset også dreier seg mot front-end-utvikling. Her handler det om forståelsen av at brukerbehov er kjernen i alle prosesser. Hele programmet dreier seg brukersentrerte metoder for å lage nettløsninger som omfavner front-end-teknologiene.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i webutvikling

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

33.50 (primær)
42.60 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

194046

Lignende utdanninger