× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i teknologidesign og ledelse favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Som student på teknologidesign og ledelse får du kunnskap og ferdigheter innen designmetoder, nyskaping, produktutvikling og ledelse. Studiet tar for seg prosessen fra idé til ferdig produsert produkt, og du lærer blant annet om hvordan du skal utvikle og designe produkter, benytte dataverktøy i designprosessen og markedsføre produktet, samt lede produksjonen og bedriften, sikre kvaliteten og tilfredsstille miljøkrav. Studentene bruker både tradisjonelle metoder for å visualisere design og 3D-skannere/dataverktøy. Studentene har god tilgang til 3D-printere der de raskt kan visualisere produktideer i ulike plastmaterialer. Studiet passer for deg som er interessert i produktutvikling med vektlegging av teknologi og produksjonsmetoder for industriell tilvirking. Studiet vil også gi deg gode ferdigheter i ledelse av mennesker og samarbeid i team.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i teknologidesign og ledelse

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

30.90 (primær)
40.20 (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

194824

Lignende utdanninger