× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i teknologidesign og ledelse favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Teknologidesign og ledelse tar for seg prosessen fra idé til ferdig produkt. Du lærer blant annet om hvordan du skal utvikle og designe produkter, benytte dataverktøy i designprosessen og markedsføre produktet, samt lede produksjonen og bedriften, sikre kvaliteten og tilfredsstille miljøkrav. Du får bruke både tradisjonelle metoder for å visualisere design og 3D-skannere/dataverktøy.

Studiet passer for deg som er interessert i produktutvikling med vektlegging av teknologi og produksjonsmetoder for industriell tilvirking. Studiet vil også gi deg gode ferdigheter i ledelse av mennesker og samarbeid i team.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i teknologidesign og ledelse

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

30.90 (primær)
40.20 (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

194824

Lignende utdanninger