× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i sykepleie , heltid favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

En sykepleier arbeider med mennesker i alle aldersgrupper: Innen helsefremming og forebygging, samt med ulike former for helsesvikt eller sykdommer. Sykepleierbehovet er stort og arbeidsmulighetene er utallige. Det er bruk for deg!

 

Utdanningen veksler mellom teoretisk og praksisrettet undervisning på campus og praksisperioder på forskjellige institusjoner. Simulering som læringsmetode brukes gjennom hele utdanningen. Et avansert simuleringssenter gir mulighet til læring av ferdigheter fra det elementære til mer komplekse situasjoner. Gjøvik har gode avtaler med praksissteder med kvalitativt gode og mangfoldige læringsarenaer.

 

Sykepleiere jobber innen sykehus, kommunale institusjoner, offshore, hjemmesykepleie, forebyggende helsearbeid i offentlig og privat sektor, offentlig og privat legepraksis, bedriftshelsetjeneste, misjonsvirksomhet, hjelp i utviklingsland og innen undervisning.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sykepleie

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  38.90 (primær)
  44.80 (ordinær)

  Studieplasser

  150

  Søknadskode (SO)

  194050
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  31.80 (primær)
  46.30 (ordinær)

  Studieplasser

  12

  Søknadskode (SO)

  194052
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  35.50 (primær)
  47.80 (ordinær)

  Studieplasser

  12

  Søknadskode (SO)

  194054
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  43.8 (ordinær)

  Studieplasser

  12

  Søknadskode (SO)

  194053
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  36.30 (primær)
  52.30 (ordinær)

  Studieplasser

  19

  Søknadskode (SO)

  194051

Lignende utdanninger