× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i sykepleie, deltid favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

8

Om studiet

En sykepleier arbeider med mennesker i alle aldersgrupper: Innen helsefremming og forebygging, samt med ulike former for helsesvikt eller sykdommer. Sykepleierbehovet er stort og arbeidsmulighetene er utallige. Det er bruk for deg!

Deltidsstudiet i sykepleie går over 4 år, og tilbys også desentralisert. For desentralisert er det felles undervisning annenhver uke på NTNU i Gjøvik, resten av undervisningen kan foregå regionalt (Hadeland, Nord-Gudbrandsdalen og Valdres). Mer detaljert informasjon i informasjonsheftet på studiets nettside.

Utdanningen veksler mellom teoretisk og praksisrettet undervisning og praksisperioder på forskjellige institusjoner. Simulering som læringsmetode brukes gjennom hele utdanningen. Et avansert simuleringssenter gir mulighet til læring av ferdigheter fra det elementære til mer komplekse situasjoner. Gjøvik har gode avtaler med praksissteder med kvalitativt gode og mangfoldige læringsarenaer.

Sykepleiere jobber innen sykehus, kommunale institusjoner, offshore, hjemmesykepleie, forebyggende helsearbeid i offentlig og privat sektor, offentlig og privat legepraksis, bedriftshelsetjeneste, misjonsvirksomhet, hjelp i utviklingsland og innen undervisning.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sykepleie

Lignende utdanninger