× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i sykepleie favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Har du lyst til å jobbe som sykepleier? Du har veldig mange ulike jobbmuligheter dersom du velger å utdanne deg til sykepleier.

 

Helsetjenesten står overfor store utfordringer og behovet for sykepleiere øker stadig. Sykepleiere utøver pleie og omsorg for den syke ved sykdom og helsesvikt. Arbeidsfeltet er vidt, og rommer både forebygging, behandling og lindring. Som sykepleier får du også oppgaver med å bistå i rehabilitering, slik at den enkelte i størst mulig grad kan klare seg selv ut i fra sin egen situasjon. Sykepleiere jobber også med undervisning, med administrasjon og med å utvikle sykepleierfaget

 

I yrket arbeider du med mennesker i ulike livssituasjoner:

 • Friske som er spesielt utsatt for helsesvikt (forebyggende arbeid)
 • Mennesker med akutt helsesvikt (behandling, lindring)
 • Mennesker med langvarig funksjonssvikt (lindring, rehabilitering)

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sykepleie

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  49.40 (primær)
  52.90 (ordinær)

  Studieplasser

  238

  Søknadskode (SO)

  194055

Lignende utdanninger