× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i sykepleie favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Samfunnet har et stort behov for sykepleiere. Sykepleierutdanningen gir derfor et sikkert yrke med gode jobbmuligheter. NTNU tilbyr bachelor i sykepleie i Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

Sykepleie handler om å ivareta menneskets grunnleggende behov, fremme helse, forebygge og behandle sykdom, og lindre lidelse. Sykepleiere jobber med mennesker i alle faser av livet, fra nyfødte til eldre, både friske og alvorlig syke. Bachelor i sykepleie gjør deg kvalifisert for arbeid i alle deler av helsetjenesten. Sykepleiere jobber blant annet på sykehus, i helsetjenester i kommunene, med forebyggende helsearbeid i offentlig og privat sektor, i offentlige og private legepraksiser, i bedriftshelsetjenester, i ideelle organisasjoner og hjelpeorganisasjoner, og med ledelse, rådgivning, og undervisning.

Som sykepleierstudent ved NTNU har du tilgang på topp moderne fasiliteter for helsefaglig simulering, hvor du øver deg på situasjoner du vil møte i arbeidslivet. I tillegg er praksisstudier i ulike deler av helsetjenesten en viktig del av sykepleierutdanningen. NTNU har et nært og godt samarbeid med helsetjenestene for å kunne tilby gode praksisplasser.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sykepleie

Tilbys ved:

 • NTNU i Ålesund
 • NTNU i Gjøvik
 • NTNU i Trondheim

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  38.90 (primær)
  44.80 (ordinær)

  Studieplasser

  210

  Søknadskode (SO)

  194050
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  40.90 (primær)
  44.80 (ordinær)

  Studieplasser

  140

  Søknadskode (SO)

  194056
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  49.40 (primær)
  52.90 (ordinær)

  Studieplasser

  240

  Søknadskode (SO)

  194055

Lignende utdanninger