× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i sykepleie favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Sykepleierutdanningen i Ålesund har nært samarbeid med helsetjenesten og gode praksisstudieplasser. Det nære samarbeidet mellom lærer og student gir deg et godt grunnlag for å møte de utfordringer sykepleiere møter i et moderne samfunn. Gjennom sykepleierutdanningen vil du bli kvalifisert for sykepleierfaglig arbeid i alle deler av helsetjenesten. Behandling, omsorg og pleie er hovedområder innenfor sykepleierens kompetanse.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sykepleie

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

40.90 (primær)
44.80 (ordinær)

Studieplasser

130

Søknadskode (SO)

194056

Lignende utdanninger