× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i radiografi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Om studiet

Ønsker du et yrke der du kan kombinere helsefag med en spennende teknologisk hverdag? Da kan radiografutdanning være noe for deg.

 

En radiograf jobber med å ta bilder av pasienter ved hjelp av røntgenstråler, ultralyd- og/eller MR-teknologi. Bildene radiografen tar kan påvise ulike skader og sykdomstilstander, og dermed bidra til at pasienter får den behandlingen de trenger. Vanlige arbeidsoppgaver er å utføre bildediagnostiske undersøkelser, bearbeide bilder, assistere ved røntgenassistert kirurgi, kontroll av tekniske utstyr og å passe på at sikkerhetsrutiner blir fulgt. Som radiograf jobber du både selvstendig og i tett samarbeid med annet helsepersonell. Pleie og omsorg for pasienter er en viktig del av hverdagen. Radiografer er en ettertraktet yrkesgruppe og den raske tekniske utviklingen innen diagnostikk og stråleterapi åpner opp for stadig nye jobbmuligheter.

Radiografer kan videreutdanne seg til stråleterapeuter. En stråleterapeut planlegger og utfører stråleterapi, som er en behandlingsmetode for kreftpasienter.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i radiografi

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

45.90 (primær)
49.60 (ordinær)

Studieplasser

45

Søknadskode (SO)

194531

Lignende utdanninger