× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i økonomi og administrasjon favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Bachelor i økonomi og adminsitrasjon går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag og andre støttefag. Samlet utgjør dette en solid basis innenfor det økonomisk-administrative fagområdet. Etter endt bachelorstudium kan du fortsette med toårig masterstudium ved NTNU Handelshøyskolen eller annet lærested.

Studiet tar primært sikte på å gi studentene grunnleggende innsikt i det økonomisk- administrative fagområdet, og en kjerne av bedriftsøkonomiske fag gir studentene en klar orientering mot bedriftsøkonomiske problemstillinger. Vi legger vekt på å vise økonomiske og politiske prosesser i samfunnet, samt hvordan samfunns- og næringsliv reguleres av lover og regler. Studiet gir også innsikt i strukturelle prosesser som eksisterer i forskjellige typer av organisasjoner. Studentene skal gjennom studiet øve opp evnen til kritisk og systematisk tenking og forståelse for økonomiske problemstillinger. For å gi best mulig forutsetninger for de analytiske delene av studiet, får studentene grunnleggende innsikt i matematiske og statistiske metoder.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i økonomi og administrasjon

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

48.30 (primær)
50.60 (ordinær)

Studieplasser

270

Søknadskode (SO)

194035