× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i økonomi og administrasjon favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Bachelor i økonomi og adminsitrasjon går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag og andre støttefag. Samlet utgjør dette en solid basis innenfor det økonomisk-administrative fagområdet. Etter endt bachelorstudium kan du fortsette med toårig masterstudium ved NTNU Handelshøyskolen eller annet lærested.

 

Studiet tar primært sikte på å gi studentene grunnleggende innsikt i det økonomisk- administrative fagområdet, og en kjerne av bedriftsøkonomiske fag gir studentene en klar orientering mot bedriftsøkonomiske problemstillinger. Vi legger vekt på å vise økonomiske og politiske prosesser i samfunnet, samt hvordan samfunns- og næringsliv reguleres av lover og regler. Studiet gir også innsikt i strukturelle prosesser som eksisterer i forskjellige typer av organisasjoner. Studentene skal gjennom studiet øve opp evnen til kritisk og systematisk tenking og forståelse for økonomiske problemstillinger. For å gi best mulig forutsetninger for de analytiske delene av studiet, får studentene grunnleggende innsikt i matematiske og statistiske metoder.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i økonomi og administrasjon

Tilbys ved:

 • NTNU i Ålesund
 • NTNU i Gjøvik
 • NTNU i Trondheim

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Poenggrenser 2019

  33.10 (primær)
  41.40 (ordinær)

  Studieplasser

  60

  Søknadskode (SO)

  194369
 • Poenggrenser 2019

  38.20 (primær)
  42.10 (ordinær)

  Studieplasser

  70

  Søknadskode (SO)

  194414
 • Poenggrenser 2019

  48.30 (primær)
  50.60 (ordinær)

  Studieplasser

  310

  Søknadskode (SO)

  194035