× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i norsk tegnspråk favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Som tegnspråk- og skrivetolk skal du bidra til likestilling og deltakelse i samfunnet gjennom å simultan-tolke mellom norsk tegnspråk, skriftspråk og talespråk. Du bør være interessert i kommunikasjon og interaksjon mellom mennesker. Som tolk møter du ulike mennesker og får varierte oppdrag. Derfor passer tolkeyrket godt for språkinteresserte og sosiale personer som liker utfordringer.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i norsk tegnspråk

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
43.6 (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

194466