× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i matteknologi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Mat er verdens viktigste ressurs og matbransjen har behov for teknologisk kunnskap til å håndtere disse ressursene på en trygg og bærekraftig måte.

Studiet gir deg kunnskap om blant annet produktutvikling, matproduksjon, matkjemi, ernæring og matkvalitet og gjør deg godt rustet til å ta del i en allsidig matbransje. Matteknologi er et fagområde der teknologi og naturvitenskap danner grunnlag for å studere matvarenes egenskaper, årsaker til forringelse av mat og prinsipper for prosessering av mat. Dette studiet passer for deg som vil lære hvordan mat, snacks og drikkevarer blir til, om utvikling av nye produkter og hvordan man sikrer at matvarer er trygge å spise. Du får mulighet til å fordype deg i matkjemi, mikrobiologi, prosessteknologi og produktutvikling. Kunnskap om våre fasinerende smakssanser, ernæring, konservering og trender innenfor mat er andre smakebiter fra studiet. I tillegg får du arbeidserfaring gjennom fem måneders praksis som bidrar til å gjøre deg ettertraktet i arbeidsmarkedet. Matbransjen omfatter alt fra håndverksprodusert lokalmat til høyteknologisk produksjon, og bedriftene er lokalisert over hele landet. Matindustrien er Norges nest største industri og særlig sjømatsektoren er i vekst. Teknologikunnskap er viktig for å kunne utvikle nye produkter, lede produksjon, drive produksjonskontroll og lede kvalitetsarbeid.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i matteknologi

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

194346