× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Som materialteknolog har du kunnskap om hvordan materialer fremstilles, hvordan de er sammensatt og hvilke egenskaper de har. Du og kan anvende denne kunnskapen til å velge de beste materialene til ulike formål, forstå hvorfor skader og korrosjon er oppstått, og bidra til mer bærekraftig materialvalg og miljøvennlig teknologi.

 

Ingeniørstudiet i materialteknologi er noe for deg som liker realfag og er nysgjerrig på hvorfor ulike materialer benyttes til ulike formål, hvordan de lages og er sammensatt og hvordan de kan utvikles og forbedres. Materialer finnes i alt fra boliger, transportmidler og elektronisk utstyr, til prosessutstyr og konstruksjoner innenfor mat-, kjemikalie- og petroleumsproduksjon. Materialer er også svært viktig for å kunne utnytte fornybare energikilder som for eksempel i vindmøller, solceller, brenselceller og batterier.

 

Som materialteknolog kan du jobbe med mye forskjellig og i mange ulike bransjer. Eksempler er inspeksjon av utstyr, korrosjonsovervåking, skadeundersøkelser, valg og testing av materialer, forskning og utvikling, produksjon og salg, undervisning og laboratoriearbeid.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

50.90 (primær)
51.10 (ordinær)

Studieplasser

34

Søknadskode (SO)

194013