× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i ingeniørfag, logistikk favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Ønsker du å arbeide i grensesnittet mellom teknologi, forretningsutvikling og organisering? Har du talent for å se strukturer og muligheter? Liker du å planlegge og koordinere, å styre og lede? Da kan logistikkingeniør være noe for deg.

På alle samfunnsområder etterspørres effektivisering. Det dreier seg om å opprettholde samfunnets velferdsnivå og å gjøre næringslivet i stand til å overleve i tøff internasjonal konkurranse. For å nå disse målene er det begrenset virkning i å løpe raskere. I mye større grad handler det om å jobbe smartere, gjøre de riktige tingene og å få til flyt i arbeidet. Det er dette vi kaller industriell logistikk.

På logistikk lærer du hvordan en skaper konkurransekraft og effektivitet. Dette skapes gjennom planlegging og styring av flyt, kvalitet og pålitelighet i forbindelse med innkjøp, produksjon, distribusjon og drift.

 

Logistikkingeniøren har kunnskap og ferdigheter til å gå inn i stillinger som innkjøpsingeniør, innkjøpssjef, kvalitetsingeniør, supply chain manager, produksjons-, transport- eller prosjektplanlegger og i stillinger innen operativ styring på de fleste samfunnsområder.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

46.20 (primær)
48.10 (ordinær)

Studieplasser

41

Søknadskode (SO)

194016

Lignende utdanninger