× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i ingeniørfag, kjemi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Vil du bidra til å gjøre kjemiske og bioteknologiske prosesser og produkter bedre, sikrere og mer nyskapende? I dette studiet lærer du relevante verktøy og metoder for å løse kjemiske problemer i næringslivet, og i samfunnet forøvrig. Etter endt studie vil du kunne jobbe som ingeniør innen kjemi og bioteknologi, noe som gjør deg svært ettertraktet i arbeidslivet. Ingeniører i kjemi-bioteknologi har blant annet studert fag innen prosesskjemi, kjemisk analyse, kjemiteknikk og bioteknologi.

Bachelor i ingeniørfag - kjemi, er en treårig profesjonsutdanning. Studiet er både praktisk og teoretisk, og du vil bli godt kjent med kjemilaboratoriet på NTNU. Her vil du lære verktøy og metoder for å løse kjemiske utfordringer i næringslivet, og i samfunnet for øvrig. Kjemi vil nemlig være en av nøkkelfagene for å skape en mer bærekraftig utvikling, og for å finne løsninger på dagens miljøutfordringer.

 

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

44.90 (primær)
44.80 (ordinær)

Studieplasser

32

Søknadskode (SO)

194009