× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i ingeniørfag, kjemi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Som kjemiingeniør har du en allsidig utdanning som er attraktiv i så godt som alle store industrigrener i Norge. Ingeniører i kjemi-bioteknologi har blant annet studert fag innen prosesskjemi, kjemisk analyse, kjemiteknikk og bioteknologi.

Bachelor i ingeniørfag - kjemi, er en treårig profesjonsutdanning. Kjemiutdanningen tar sikte på å gjøre kandidatene i stand til å forstå og utføre ingeniørfaglig arbeid innen kjemi og bioteknologi. Kandidatene kan anvende relevante verktøy og metoder for å løse kjemiske problemer for næringslivet og samfunnet forøvrig. Kandidatene skal ha en forståelse for tverrfaglige problemstillinger.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

44.90 (primær)
44.80 (ordinær)

Studieplasser

43

Søknadskode (SO)

194009