× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i ingeniørfag, havbruk favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvordan kan teknologiske og biologiske prosesser skape best mulig vilkår, for både fisk og miljø? FN peker på mat fra havet som en av løsningene for å mette en stadig voksende verdensbefolkning. Som sjømatnasjon vil Norge ha et spesielt ansvar. Men for å unngå uønskede miljøpåvirkninger og skape gode vilkår for fisk og andre sjødyr, trenger vi dyktige havbruksingeniører.

 

Dette ingeniørstudiet er utviklet i tett samarbeid med havbruksnæringa. Her vil du lære å drifte og optimalisere havbruksanlegg i sjø og på land. Kombinasjonen av teknologi, biologi, fiskevelferd og miljømessig bærekraft gjør havbruksingeniørutdanningen etterspurt i jobbmarkedet, og helt unik i Norge.

Havbruksnæringen i Norge er i stor vekst. Med en treårig utdanning som havbruksingeniør kan du gå rett ut i jobb i oppdrettsnæringen, og andre private og offentlige aktører innen havbruk. Du kan for eksempel jobbe som driftsleder i lakseanlegg, både på land og sjø, eller teknisk mellomleder i leverandørnæringen.

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Nytt (primær)
Nytt (ordinær)

Studieplasser

18

Søknadskode (SO)

194021

Lignende utdanninger