× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Dette er et fremtidsrettet ingeniørstudium som fokuserer på fornybar energiproduksjon. Det blir stadig viktigere for samfunnet å utnytte energiressursene på en mer energieffektiv og miljøvennlig måte. Med nye globale klimamål er det behov for at Norge reduserer sine CO2 utslipp.

En av vår tids store utfordringer er miljøutslipp knyttet til energibruk. Klimagassutslippene kan reduseres ved å bruke mindre energi, ta i bruk nye fornybare energikilder og rense utslippene fra fossil energiproduksjon. For å kunne imøtekomme de globale miljøforpliktelsene, må fremtidens ingeniører ha kunnskap innen energi og miljø med fokus på innovasjon og entreprenørskap.

Du kan studere fornybar energi på NTNU både i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Da kan du kan følge emner enten som valgfag eller som studieretningsfag på tvers av geografisk plassering.

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Nytt (primær)
Nytt (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

194072