× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i ingeniørfag, elektro favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Elektroinginørstudiet fokuserer på samfunnets omfattende grad av digitalisering, elektrifisering, automatisering og robotisering. Du lærer å bruke basiskunnskaper i matematikk, fysikk og programmering sammen med planleggingsmetoder for energiforsyning, elektronikk, måleteknikk og automatisering.

Ved dette elektroingeniørstudiet tilbyr vi studieretningene Automatisering og robotikk, Elektronikk og sensorsystemer og Elkraft og bærekraftig energi. Det 3-årige studiet følger rammeplan for ingeniørutdanning og leder fram til tittelen bachelor i ingeniørfag, elektro. Hvis du vil studere videre etter fullført bachelorutdanning tilbyr NTNU flere aktuelle 2-årige masterutdanninger.

Etter fullført utdanning kan du gå ut i arbeidslivet eller fortsette på en to-årig mastergradsutdanning.

Lignende utdanninger