× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i ingeniørfag, data favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Dataingeniørstudiet er for deg som vil spesialisere deg i programmering. I tillegg vil du lære å bruke effektive utviklingsverktøy og metoder for å jobbe i team i større utviklingsprosjekter. Med en dataingeniørutdanning vil du være med på å forme fremtiden og digitalisere alle bransjer for alle formål. Den raske teknologiutviklingen medfører hele tiden nye og spennende produkter og tjenester. Som dataingeniør er du med på innovasjon og nyskaping hele tiden.

Ved dataingeniørstudiet i Trondheim, Gjøvik eller Ålesund tilbyr vi studieretningene Systemutvikling, Cybersikkerhet og programmering og Applikasjonsutvikling. Det 3-årige studiet følger rammeplan for ingeniørutdanning og leder fram til tittelen bachelor i ingeniørfag, data.

Etter fullført utdanning kan du gå ut i arbeidslivet eller fortsette på en to-årig mastergradsutdanning.