× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i ingeniørfag, bygg favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Har du lurt på hvor mye taket tåler når det blåser kraftig eller snøen laver ned? Hvordan kan en skyskraper holde balansen? Og er det ikke rart at det kan bygges tunneler langt under vann? Har du noen gang latt deg imponere av en bru? I et værhardt land som Norge må vi ha gode og ikke minst klimatilpassede bygninger. Vi er avhengige av et veinett etter en nøye gjennomtenkt plan. Vi må ha vann inn og avløp ut, god infrastruktur og tilpasset arealbruk.

Som student på byggingeniørstudiet vil du bli rustet til å møte dagens utfordringer innen bygg, som endringer i miljø og klima. Du vil også være godt egnet til å møte bransjens forventninger til innovasjon og produktivitet. Vil du være med og lage de gode, bærekraftige løsningene? Du kan studere til byggingeniør ved NTNU i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. De ulike studiebyene tilbyr ulike studieretninger.

Utveksling

Femte semester er spesielt tilrettelagt for utveksling. Dette er valgemnesemesteret i byggingeniørutdanningen. Utveksling skal gi faglig bredde eller faglig dybde i henhold til studieretning eller ingeniørfaget. Utveksling skal være faglig godkjent i forkant av utreise.

Hvis studenter ønsker utveksling i andre semestre enn 5.semester, er det forutsatt at de utenlandske universitetene er et godkjent lærested og at fagkretsen godkjennes som erstatning for utreisesemesteret. Det forutsettes videre for andre semestre enn 5.semester at studentene gjennomfører 30 studiepoeng og at emnene i størst mulig grad tilsvarer emnene i gjeldende semester.

Nordic Five Tech

NTNU har sammen med Aalto University, Helsinki, Chalmers University of Technology, Gothenburg, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm og Technical University of Denmark (DTU), Lyngby dannet Nordic Five Tech (N5T). Innenfor bachelorstudiene i ingeniørfag er det under N5T etablering en egen arbeidsgruppe som skal legge til rette for studentutveksling mellom de samarbeidende universitetene. (Student Exchange on Bachelor of Engineering).

 

Bilaterale Erasmus+- avtaler som er i bruk

 

Luleå tekniske universitet

Aalto universitet

Danmarks tekniske universitet

Chalmers universitet

Aarhus universitet

TU Wien

TU Delft

 

Andre utvekslingsinstitusjoner:

 • University of California, Berkeley                                     USA
 • University of California, San Diego                                    USA
 • The University of Queensland         Brisbane       Australia
 • University of Wollongong                        Wollongong       Australia
 • University of New South Wales              Sydney              Australia
 • The University of Auckland                     Auckland          New Zealand

 

 

Internasjonalisering «hjemme» består i bruk av internasjonal litteratur og nettsider, internasjonal programvare, gjesteforelesninger på engelsk samt enkeltemner med større innslag av engelsk som framføringsspråk. Bacheloroppgavens sammendrag skal være på engelsk. Bacheloroppgaven kan skrives på engelsk i sin helhet hvis studenten ønsker det.

For studenter som ønsker å jobbe internasjonalt etter endt studium kan det legges til rette for at de får oppgaver/prosjekter som handler om andre lands «Plan- og bygningslov».

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  32

  Søknadskode (SO)

  194023
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  51.50 (primær)
  54.70 (ordinær)

  Studieplasser

  95

  Søknadskode (SO)

  194675
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  57.9 (ordinær)

  Studieplasser

  9

  Søknadskode (SO)

  194067
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  32

  Søknadskode (SO)

  194003

Lignende utdanninger